dinsdag, juni 12, 2007

Zottenkot

Een zottenkot, dat is het, de redactie van Wilde Geruchten. Deze namiddag werd in de 3L57 uit volle borst gezongen. Het betrof liturgische muziek, opgedolven uit de diepste krochten onzes geheugens:


Dank U, voor deze nieuwe morgen,
dank U, voor deze nieuwe dag,
dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.
Dank U, dat mij geen kwaad kan deren,
dank U, dat U mijn ziel behoedt,
dank U, dat ik van U mag leren hoe ik leven moet.
Dank U, voor hen die mij omringen,
dank U, voor wat U toebehoort,
dank U, voor al die kleine dingen, ieder vriend’lijk woord.
Dank U, dat U mij steeds wil sterken,
dank U, dat U mijn zwakheid kent,
dank U, dat U mij steeds laat merken dat U bij mij bent.
Dank U, dat ik voor U wil leven,
dank U, dat U naast mij wilt gaan,
dank U, dat U mij wilt vergeven wat ik heb misdaan.
Dank U, o Heer, ik wil U danken,
dank U, dat ik U danken kan,
dank U, o Heer, ik wil U danken, dat ik danken kan.

Van de acht redactieleden zijn er zeven katholiek opgevoed. Enkel Henk kon niet meezingen. Hij vindt dat niet erg, leidde ik af uit zijn meewarige blik.

Morgen: O Hoofd vol Bloed en Wonden. Of nee, Evenals een Moede Hinde.

Labels:

10 Comments:

Blogger Heleen said...

D'r was toch ook Dank u voor wat ik niet verdiende?? of vergis ik me nu

12 juni, 2007 21:00  
Anonymous Sodade said...

'Gequets ben ic van binnen...' lijkt me een passende afsluiter na al dat kerkelijk gezang. Het doet nu al pijn!

12 juni, 2007 21:10  
Anonymous Anoniem said...

Jammer dat de meimaand voorbij is: het wemelt in de mei van blonde kleinen, nabij de veldkapel...

12 juni, 2007 21:34  
Anonymous Jens said...

Dank u, Koen. Jeugdsentiment. Ik heb de grootste moeite in het debiteren van liedjesteksten en refreinen maar dit, dit kon ik onmiddellijk meezingen. :-)

12 juni, 2007 23:02  
Anonymous hilde said...

Ongelooflijk dat wat de nonnen erin drilden 40 jaar later nog steeds in ons geheugen gebeiteld staat... Nog een gouwe ouwe: U Heer zij lof gebracht!

13 juni, 2007 02:58  
Anonymous Anoniem said...

"Here des Here, Koning der Koningen, u wil ik eren, u wil ik lofzingen. God aller eeuwen, u bent mijn vesting." Dat is ook zo'n liedjestekst die ik me herinner van mijn plechtige communie. En dan kwam de strafste zin: "U alleen, u heb ik lief." U alleen heb ik lief... En dat terwijl bijvoorbeeld mijn ouders toch ook in de kerk zaten. Ik hoop dat ik hen ook lief mocht hebben, om nog maar één voorbeeld te geven. Het is toch wel ongelooflijk wat je als kind zomaar meezong. Schrikwekkend.

13 juni, 2007 10:46  
Anonymous Tine said...

Als zelfs een lied als dit een 'bijna' voltallige redactie samen kan doen zingen heeft dat toch iets ?
Ik hield ook niet zo van de liederen op zich maar heb toch fijne herinneringen aan het samen zingen op school .

13 juni, 2007 11:22  
Anonymous Jan said...

't Was op een dag bij het meer
Simon Petrus was druk in de weer
Hij gooide zijn net in het water
En toen klonk de stem van de heer

Ga je mee
Ga je mee
Als Jezus je roept
Ga je mee
Ga je mee
En Jezus hij gaat met je mee.


Ik ben gelukkig op tijd de andere kant op gegaan.

13 juni, 2007 12:14  
Anonymous bruno said...

Op zomerkamp met de jezuïten mochten wij de dag steevast afsluiten met dit:

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!


Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!

13 juni, 2007 15:53  
Blogger marc said...

O Haupt voll Blut und Wunden. Een wonderschoon koraal uit de Mattheuspassie. Zingt dat maar eens op de redactie, vierstemmig aub. Luister hierhoe het moet klinken.
Ook wel sfeervol om in uit te barsten en bovendien stukken meliger is:
"Heer, heer neem mijzelf, neem mezelf, neem mijn hart mijn verstand. Want in wijn en in brood kom ik los van de dood. Reikt de hemel de aarde de hand."

14 juni, 2007 13:25  

Een reactie posten

<< Home