zondag, juni 10, 2007

Taalvaardig?

Honderd woorden die elke hogeropgeleide Amerikaan zou moeten kennen. If you are able to use these words correctly, you are likely to have a superior command of the language, zegt Steven Kleinedler, senior editor van de American Heritage Dictionaries.


De lijst overlopend besef ik dat ik niet meer dan een plantrekker ben in het Engels. Op het gevaar af mezelf als beotiër te kijk te zetten: vetjes wil zeggen ken ik! En ik vraag me af hoe de gelijkaardige nederlandse lijst er uit zou zien.

abjure (verzaken, herroepen)
abrogate (afschaffen)
abstemious (matig, sober, karig)
acumen (scherpzinnigheid)
antebellum (in Amerika: voor hun burgeroorlog)
auspicious (gunstig, voorspoedig)
belie (een verkeerde indruk geven)
bellicose (strijdlustigheid)
bowdlerize (zuiveren)
chicanery (drogreden, sofisme)
chromosome
churlish (boers)
circumlocution (vage omschrijving, met omhaal van woorden)
circumnavigate (omheen varen, bijvoorbeeld rond de wereld)
deciduous (periodiek verliezen, bijvoorbeeld bladeren, tanden, horens)
deleterious (schadelijk)
diffident (verlegen)
enervate (ontkrachten)
enfranchise (stemrecht geven)
epiphany (Driekoningen, openbaring)
equinox (dag- en nachtevening)
euro
evanescent (vluchtig, oneindig klein)
expurgate (zuiveren)
facetious (geestig)
fatuous (dom, zinloos)
feckless (lamlendig)
fiduciary (vertrouwensman)
filibuster (obstructie voeren)
gamete (voortplantingscel)
gauche (onhandig, links)
gerrymander (knoeierij)
hegemony (overwicht)
hemoglobin
homogeneous (gelijksoortig)
hubris (overmoed)
hypotenuse (schuine zijde van rechthoekige driehoek)
impeach (in twijfel trekken)
incognito (onder schuilnaam)
incontrovertible (onweerlegbaar)
inculcate (inprenten)
infrastructure
interpolate (tussenvoegen)
irony
jejune (schraal)
kinetic (betreffende de beweging)
kowtow (knieval, ook Chinese voetbal)
laissez faire
lexicon
loquacious (praatziek)
lugubrious (luguber)
metamorphosis (gedaanteverwisseling)
mitosis (kerndeling)
moiety (helft, deel)
nanotechnology
nihilism
nomenclature (naamregister)
nonsectarian
notarize (notarieel bekrachtigen)
obsequious (kruipering, slaafs)
oligarchy (geleid door kleine groep)
omnipotent (almachtig)
orthography (spellingsleer)
oxidize (oxideren)
parabola (parabool)
paradigm (model)
parameter
pecuniary (geldelijk)
photosynthesis
plagiarize
plasma
polymer
precipitous (stijl steil, overijld)
quasar
quotidian (alledaags)
recapitulate (samenvattend herhalen)
reciprocal (wederkerig)
reparation (herstelling, vergoeding)
respiration (ademhaling)
sanguine (bloedrood, optimistisch)
soliloquy (monoloog)
subjugate (onderwerpen)
suffragist (voorstander van vrouwenstemrecht)
supercilious (hooghartig)
tautology (zeker en vast)
taxonomy (classificatiekunde)
tectonic (bouwkundig)
tempestuous (stormachtig)
thermodynamics
totalitarian
unctuous (zalvend)
usurp (zich toeëigenen)
vacuous (leeg, doelloos, inhoudloos)
vehement (fel, krachtig)
vortex (werveling)
winnow (uitziften, het kaf van het koren scheiden)
wrought (doorwrocht)
xenophobe
yeoman (vrijboer)
ziggurat (piramide in Mesopotamië)

Labels: ,

56 Comments:

Anonymous lilith said...

God, wat ben ik achterlijk.

10 juni, 2007 14:41  
Anonymous Anoniem said...

Ben blij dat ik er ken die Koen niet kent... ;)

10 juni, 2007 15:47  
Blogger Jogginggirl said...

Eigl. wil die mens gewoon zeggen dat je een aardig mondje Latijn moet kennen...

10 juni, 2007 21:40  
Anonymous Pithpossum said...

Hier ben je toch vals bescheiden, hoor Koen. Na 4 jaar student in de Germaanse Talen kan ik nauwelijks meer woorden verklaren dan jou...

10 juni, 2007 21:59  
Anonymous Mike said...

Ze zouden beter leren spellen, die Amerikanen!

10 juni, 2007 23:18  
Anonymous Mike said...

facetious vertalen door geestig is een wel heel ruwe benadering, trouwens.
De connotatie dat je iets in het belachelijke probeert te trekken door het gebruik van irone bij het gebruik van het woord facetious gaat helemaal verloren.
Ik zou trouwens ook niet direct weten hoe je het direct kan vertalen, maar daarom spreek ik misschien nog te weinig Nederlands...

10 juni, 2007 23:28  
Blogger Bart said...

Voor de nederlandse lijst zou ik met de letter A alvast Abject en Autarkie willen nomineren. Bilateraal en Bombast lijken me dan weer woorden met een B die de gecultiveerde nederlanstalige probleemloos hanteert. Verder zoeken is voor later (of anderen).

12 juni, 2007 10:06  
Blogger Bart said...

Nog een lettertje dan : Cohesie en Contreien!

12 juni, 2007 10:10  
Blogger koen fillet said...

Autarkie heb ik moeten opzoeken, Bart. Mooi woord.

12 juni, 2007 14:37  
Anonymous Bart said...

Koen, de erkenning motiveert me om ook enkele woorden te suggereren met een D. Op de volgende receptie ga ik proberen volzinnen te maken met Decorum, Diatonisch, Dociel en Dukdalf.
Het is eigenlijk wel grappig om het Nederlandse woordenboek diagonaal door te lezen naar dit soort woorden. Ongelofelijk hoeveel woorden je wel passief kent maar nooit actief gebruikt...

13 juni, 2007 14:15  
Blogger koen fillet said...

Dukdalf. Heerlijk. Die dingen schijnen wel eens last te hebben van paalwormen. Ik ga oproepen om je bij te staan in je monnikenwerk. Zoek een uitgever.

13 juni, 2007 14:41  
Anonymous Sodade said...

c:
catachrese: onjuist gebruik van een woord
collimeren: richtingen doen samenvallen
concies: beknopt
cucurbitaceeën: komkommerachtigen
culbuteren: buitelen
cupiditeit: begerigheid

d:
dingsig: uit zijn doen
dingstig: onenig
dirken: kakken

wordt mgl vervolgd

14 juni, 2007 01:05  
Anonymous Bart said...

@Solade : ik gebruik slechts een pocket woordenboek en jou woorden zijn niet opgenomen. Van je lijst wist ik helaas slechts van 3 de betekenis zonder opzoeking (catechrese, concies en cupiditeit).

Culbuteren is wel een geweldige vondst. Waar komt zoiets nu vandaan? Volgens Google is er geen enkele webpagina die dat woord echt gebruikt. Alle hits zijn woordenlijsten e.d. Er is ook geen enkel die uitsluitsel brengt over het gebruik. Kan je zeggen : "De kinderen culbuteren in het gras"?

Voor de E suggereer ik Eenkennig, Encanailleren en Extraneus.

14 juni, 2007 11:10  
Blogger koen fillet said...

't Is niet omdat het hier mijn weblog is dat ik hier de wetten te stellen heb maar toch: ik vind dat de woorden niet té ver gezocht mogen zijn. Je moet zoiets hebben van "ah ja, nu je het zegt, culbuteren. Dat ga ik voortaan gebruiken." Met catachrese en collimeren en dingsig heb ik dat niet.

14 juni, 2007 12:04  
Anonymous Sodade said...

e:
eidofoor: grootbeeldprojector van televisie
elaterium: sap van de springkomkommer
elatie: vervoering
elisie: uitstoting
emolumenten: bijkomende verdiensten
entrefilet (geen FILLET dus): ingevoegd kort bericht in de krant
equanimiteit: gemoedsrust
erlenmeyer: laboratoriumkolf
exsudaat: uitgezwete vloeistof (!)

f:
falderappes: gespuis
fastueus: pralend
feppen: borrels drinken
fidejussio: schriftelijke borgstelling
filosofaster: die zich als filosoof aanstelt
filopedisch: om eens iets anders dan altijd pedofiel te moeten gebruiken

g:
galimatias: wartaal
gamogenese: geslachtelijke voortplanting
gastereren of gastreren: een gastmaal houden
gatsometer: snelheidsmeter
gecorseerd: vol van wijn
gedebaucheerd: ontuchtig
gedepraveerd: zedelijk bedorven
geëxaspereerd: vertwijfeld
gefyrofobie: schrik van bruggen

tijd is op nu. Mag ik nog doorgaan een andere keer?

14 juni, 2007 14:39  
Anonymous Bart said...

@Koen : ik zoek ook eerder naar woorden die dingen betekenen die je wel eens zou willen aanduiden. Woorden die uit jargon komen zoals collimeren (blijkbaar vooral gebruikt door sterrekundigen) en cucurbitaceeën (biologische soortnaam) zijn 'te gemakkelijk'.
Maar concies, culbuteren en cupiditeit beschrijven toch alledaagse zaken.
En catechrese is natuurlijk leuk omdat het op zich weer met het onderwerp van de lijst te maken heeft : woordgebruik.

14 juni, 2007 14:49  
Anonymous Bart said...

En welke kandidaat bij het Rad Van Fortuin zou voor een woord beginnend met een F Factotum raden?

14 juni, 2007 14:54  
Anonymous Sodade said...

wschl geen spek naar de rad-der-fortuinen-bek, maar toch een courant woord denk ik.
Dat heb je ook met woorden als: discours, amalgaam etc. niet alledaags, maar toch ook weer niet zo vreemd.

14 juni, 2007 14:59  
Anonymous Bart said...

@Sodade : ik denk niet dat ze perse vreemd moeten zijn. We zoeken tenslotte woorden die iemand zou moeten kennen als hij/zij een gesprek op niveau wil kunnen voeren. Dan lijkt amalgaam zelfs nog niet eens zo'n slechte suggestie!

14 juni, 2007 15:24  
Blogger koen fillet said...

Ik zou het woord aproximatief (benaderend, ongeveerlijk) willen opnemen in de lijst. Koningshuiskenner Jan Vandenberghe heeft me ooit gezegd dat hij omtrent de Coburgs aproximatieve waarheden vertelt.
Verder rocambolesk (onwaarschijnlijk, ongelofelijk, ontsproten aan de fantasie), een woord dat wel eens in Knack opduikt. Ik hou van de uitgang -esk, zoals in carnavalesk, clownesk, gigantesk, grotesk, beatelesk. Crowded House, Squeeze en XTC zijn popgroepen waarvoor het woord beatelesk is uitgevonden. En dat er niemand met helpdesk afkomt.

14 juni, 2007 19:32  
Blogger koen fillet said...

Sorry: approximatief

14 juni, 2007 19:33  
Blogger koen fillet said...

Zoals in approximatieve spelling.

14 juni, 2007 19:34  
Anonymous Sodade said...

gargantuesk?

14 juni, 2007 20:22  
Anonymous Anoniem said...

gezocht: iemand die achteruit gaat, die wil starten bij /z/ om daarna via de /y/ en de /x/ met een achterwaartse beweging door ons abc wil laveren, op weg naar Bart en Sodade. Weddenschappen over waar ze elkaar zullen kruisen kunnen worden gesloten...

14 juni, 2007 23:44  
Anonymous warrior-little said...

Opgelet: culbuteren komt oorspronkelijk van het franse "culbuter" en wordt in Frankrijk met een duidelijke sexuele betekenis gebruikt, hoewel het oorspronkelijk ook 'rollebollen' betekende.

15 juni, 2007 11:38  
Anonymous warrior-little said...

En je kan dus beter niet zeggen dat de kinderen in het gras culbuteren...

15 juni, 2007 11:39  
Anonymous Sodade said...

@ anoniem...
u mag gerust zelf bij Z-Y-X beginnen...
hier volgt in ieder geval nog wat g en h... zolang ik niet tegengehouden word en ik her en der de tijd vind...

g:
genoffel: anjer
geren: schuin lopen
germain: van de zelfde grootmoeder stammend
gespelen: haastig en gespannen lopen
gevergeerd: gestreept
geverseerd: bedreven
gewijsde: definitief vonnis
gielen: watertandend toekijken
giorgistelsel: eenhedenstelsel (kg, m, seconde)
girandole: kandelaar
glossolalie: extatische verkondiging
glutineus: slijmerig
gnome: korte zinspreuk
goliarden: zwervende studenten
gonagra: kniejicht
graciel: slank en teer
gradatim: trapsgewijs
grameel: ironische glimlach
greetneus: die alles wil hebben
gregarisch: de massa betreffend
gutturaal: keelklank

h:
haaibaai: kijfzieke vrouw (haaiebaai, heibei)
haberdoedas: klap om de oren
habiliteit: bekwaamheid
halitose: slechte adem
haptisch: mbt de tastzin (haptonomie)
harangeren: een toespraak houden

en om een beetje vooruit te springen... 'lankmoedigheid', vergeten verguisd woord, maar sedert Rik Torfs zijn laatste pennevrucht weer beter bekend.

en ja, culbuteren komt uit het frans (cul - achterste en buter - stoten op, struikelen over, - culbuter = omvergooien), buter uit germ.: vgl. boten: slaan, kloppen.
Of het die sexuele connotatie heeft weet ik niet.

15 juni, 2007 13:33  
Blogger koen fillet said...

Beste Sodade, hoewel ik uw ijver hooglijk waardeer, moet ik u toch terecht wijzen. U werkt te hard. Onze lijst moet beperkt blijven tot honderd woorden, het heeft dus geen zin om disparaat (!) alle exotische woorden uit het woordenboek op te lijsten. Efficiënter lijkt het me om per beginletter twee of drie woorden uit te kiezen en die dan hartstochtelijk te verdedigen. Ik zou bijvoorbeeld gaan voor haptisch.

15 juni, 2007 13:46  
Anonymous Sodade said...

Ach, ik lever gewoon wat woordjes aan... de keuze is verder aan u...
Natuurlijk had ik ook gemerkt dat de toevoer groter zal zijn dan de uiteindelijke 100 overblijvers. Het zou ook leuker zijn als er vele toeleveranciers zouden participeren. Het is een van de leukste dingen sedert lang in blogland. Het zou de diversiteit absoluut ten goede komen om vanuit een variatie aan achtergronden woorden te ontvangen. Nu,ja (diepe zucht) ik zal trachten wat selectiever te zijn. Maar de kans dat u daardoor mooie woorden mist. Hmmm. Dan ook niet echt mijn probleem. Denk ik.

15 juni, 2007 14:00  
Blogger koen fillet said...

@Sodade. Misschien moeten we eerst selectiecriteria afspreken. Geen jargon bijvoorbeeld.

15 juni, 2007 14:06  
Blogger koen fillet said...

@ Mezelf: American Heritage Dictionaries zegt daar zelf het volgende over: The words have been chosen with various criteria in mind. Some represent key concepts in important areas of the curriculum, while others are more familiar in meaning but present challenges of spelling or usage. All are words that students can expect to see regularly in their high school reading and beyond.

15 juni, 2007 14:14  
Anonymous Sodade said...

Hmmmm, ja.... welll... okee! I guess. Dat 'beyond' is natuurlijk wel geen echte begrenzer van de keuze. Maar allez, goed, point taken.

15 juni, 2007 14:23  
Blogger karen said...

chromosome, hemoglobin & mitosis zijn toch wel vakjargon? Of is het vakjargon dat iedereen kent? Wie voert vaak gesprekken over celdeling en zit niet in de biologische sector?
(maar het zijn inderdaad "key concepts" van een "important area of the curriculum")

leuk om te lezen, deze topic...
(mijn woordenboekloze toestand verhindert me echter echt deel te nemen)

15 juni, 2007 14:51  
Blogger Gezonde(n) Gedachten said...

Ik zie dat jullie stilgevallen zijn? Mag ik - op mijn eigen manier - enkele woorden toevoegen? Mogen dat woorden met een 'j' zijn?

j:
jacquet: herenjas met weggesneden panden
jaspis: harde, veelkleurige edelsteen
jiddisch: door joden gesproken dialect

Wat denken jullie?

17 juni, 2007 11:32  
Blogger koen fillet said...

@gezonde(n) gedachten. Qua /j/ moeten de Jacobijnen zeker in de lijst, de radicalen tijdens de Franse Revolutie. Ik vind dat wie hogeropgeleid is hoort te weten wat jambische verzen zijn, en Januskop is ook een mooi woord. Over joint de culasse twijfel ik.

17 juni, 2007 11:59  
Blogger koen fillet said...

Maar we hebben een letter overgeslagen, en ter hoogte van de /i/ is het druk. We moeten dus streng zijn.
-Ietsisme: omdat het te bestrijden fenomeen maar best een naam kan hebben.
-In de betekenis van "helling" kende ik het woord
inclinatie, maar het is ook "verliefdheid".
-iconoclast: beeldenstormer
-Het verwarrende woordenpaar immanent en imminent, respectievelijk "in zichzelf besloten" en "boven het hoofd hangend"
-infaam: schandelijk
-isomorf: van gelijke structuur

17 juni, 2007 12:45  
Blogger Gezonde(n) Gedachten said...

Terwijl ik me in de 'k' verdiep toch even deze bedenking. Als jullie later met zo'n lijst iets willen doen; publiceren, testen, invullen, spelen, gebruiken, ... Dan lijkt het me veel leuker dat deelnemers scores als '82', '74', '69' en '91' halen. In ieder geval aangenamer dan '36', '18' en '21'. Het moet mijninziens niet enkel voor de hogeropgeleide Vlaam doenbaar zijn, ook een modale burger zou zich met zijn buurman moeten kunnen meten. Neen?

Enfin 't is maar een bedenking.

17 juni, 2007 19:49  
Blogger Gezonde(n) Gedachten said...

Hier komt ie: de k-lijst.

k:
kaam: wit vlokkig vlies op wijn of bier
kaduuk: bouwvallig (misschien niet moeilijk genoeg maar wel een prachtig woord)
kalamiteit: grote ramp (hetzelfde verhaal)
caleidoscoop: kijker die daarin gelegde voorwerpjes veelvuldig weerspiegelt en zo telkens wisselende figuren vertoont (eigenlijk bij de 'c')
kalendermethode: periodieke onthouding door middel van het bijhouden van de vrouwelijke cyclus
kalibreren: een schaalverdeling aanbrengen op meetinstrumenten
kapoen: gesneden haan
ketjap: sojasaus
kimnaad: hoek tussen de vloer en de muur
kleinsteeds: het karakter dragend van een kleine stad of haar inwoners
klunen: op plaatsen waar het ijs te slecht is met schaatsen over de wal lopen (misschien iets te Noord-Nederlands?)

17 juni, 2007 20:24  
Anonymous Stefaan De Groote said...

Misschien nog een nieuw woordje, speciaal voor Koen en een aantal anderen; 'Bloper' of een mens die als hobby bloggen en lopen heeft.

18 juni, 2007 11:28  
Anonymous bien said...

Je actie haalt zelfs de nieuwsbrief van taalpost.nl. Onder punt 3 staat:

Extra: honderd noodzakelijke woorden

Iedereen begrijpt wel wat Engels en bijna iedereen spreekt het ook, een beetje of goed. Maar wanneer mag je zeggen dat je 'a superior command of the language' hebt? Daarvoor zijn volgens Steven Kleinedler, senior editor van de American Heritage Dictionaries, niet meer dan honderd woorden nodig.

De Vlaamse radiomaker Koen Fillet heeft ze alle honderd op zijn weblog geplaatst. En hij geeft meteen toe dat hij maar iets meer dan de helft van deze woorden kent.

http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2037-678

Misschien kan je bij hen aan de slag want al die tupperware-ambitie op jullie redactie is toch maar niks :-)

18 juni, 2007 14:56  
Anonymous heylane said...

l.
lethargisch, latent, litanie

18 juni, 2007 14:59  
Anonymous raia said...

Zolang je in het Nederlands de adjectieven afgeleid van geografische namen maar met een hoofdletter schrijft en als germanist maar zegt: meer dan JIJ is er nog hoop

18 juni, 2007 15:01  
Anonymous Zoris said...

Hé, leuk! Mag ik meespelen? Ik begin achteraan, bij de z: zwikzwak (lang mager persoon), zwijmelgeest (te ver gedreven opgewondenheid), zondagsgezicht (gelegenheidsgezicht, als uitdrukking van onschuldige aandacht), zielenknijper (psychiater) en natuurlijk zinnenweelde (zingenot). Zomaar enkele zuggesties...

18 juni, 2007 15:23  
Anonymous Annemie said...

Via Taalpost op dit blog beland...Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat ik 'weer in de schoolbanken moet', niettgenstaande ik goed mijn plan trek in het Engels, zowel praten en beter nog, lezen!!
Vrijblijvend een paar tips voor de letter ;)
L:
libertijn: vrijdenker, losbol
lilliputter: klein mens
lolita: jong wellustig meisje
lucullisch: weerlderig, overdadig

18 juni, 2007 16:05  
Anonymous Jacob de Canadees said...

Pithpossum said...
Hier ben je toch vals bescheiden, hoor Koen. Na 4 jaar student in de Germaanse Talen kan ik nauwelijks meer woorden verklaren dan jou [kan]...

Maar P1thpossum, vier jaar germaanse talen moeten jou toch wel naamvallen hebben geleerd?

18 juni, 2007 16:41  
Anonymous Zoris said...

Ik stel voor om bij de n alvast het woord "naamval" in te voegen;-).

18 juni, 2007 17:03  
Blogger Gezonde(n) Gedachten said...

Het werkt verdorie veslavend. Hier komen ze dan woorden met een 'm'.

m:

macaber: huiveringwekkend door de sfeer van de dood
machiavellistisch: gewetenloos, duivels sluw
maïzena: gezuiverd maïsmeel dat gebruikt wordt als bindmiddel (De lijst mag niet te mannelijk zijn)
mombakkes: masker (Om de Noord-Nederlanders een loer te draaien)
monofaag: dier dat slechts van één bepaalde voedingsstof leeft
nimfomane: meisje, vrouw die aan een abnormaal sterk verhoogde geslachtsdrift lijdt

Met het 'emmetje' zijn er zeker nog mooie te vinden. Bovenstaande lijst is geenszins volledig.

18 juni, 2007 18:39  
Anonymous Sodade said...

Vandaag nog een beetje tijd gehad. Ik heb eerlijk geprobeerd me aan de regels te houden, maar ik denk dat ik her en der 'BEYOND' ben gegaan. Jammer!!! Mogelijk zijn er ook overlappingen met woorden uit andere comments... Jammer! Heb geprobeerd dat te voorkomen.
Ben eigenlijk gewoon verdergegaan waar ik vorige keer gestopt was. Ben niet zo heel erg ver geraakt, want mens toch, er zijn zoveel mooie woorden in onze taal, heerlijk daar in te kunnen delven.

hereditair: erfelijk (of is dit al jargon)
(h)eremiet: kluizenaar
hiberneren: overwinteren
hofmeier: majordomus (en dus ook omgekeerd)
homilie: prediking - sermoen
homologeren: bekrachtigen
hondsdagen: de warmste tijd van het jaar
hymen: maagdenvlies (té jargon?)
hypothese: nog te bewijzen stelling

i:
idioticon: dialectwoordenboek
illuster: doorluchtig
impasse: moeilijkheid zonder oplossing
inclinatie: neiging, helling
insubordinatie: verzet in de dienst
interbellum: periode tss 2 oorlogen
intrigant: arglistige persoon
inventief: vindingrijk

j:
Jugendstil: stijl genoemd naar een tijdschrift dat sedert 1896 in München verscheen (die Jugend)
jumelage: band tss twee organismen
jurisprudentie: toegepaste rechtspraak
juveniel: jeugdig
juxtapositie: het naast elkaar plaatsen

k:
ik doe gewoon mijn ding, overlappingen met collegae woordenleveranciers zijn niet uitgesloten. Hoewel ik wat tijd heb, heb ik ook niet ZOVEEL tijd om daar ook nog op te letten. Sorry.

kakkineus: bekakt
kakofonie: herrie - wanklanken, lelijke klanken
kamikaze: zelfmoordpiloot
kapittelen: berispen
karma: het (bepaald zijn van iemands) lot
kaviaar: viskuit (Kuit: eitjes) om verwarring met betreffend lichaamsdeel te voorkomen. Maar ja, wie weet nu niet wat kaviaar is.
kazoo: dat wat Tom Lenaerts soms gebruikt bij de Pappenheimers om een melodie aan te geven: Ander woord hiervoor (en dat herhaal ik niet bij de M, is Mirliton). Een soort (rieten ?) fluitje dus.
kenau: manwijf
klamboe: muskietennet
kleptomanie: steelzucht
kokanje: luilekkerland
kombuis: scheepskeuken
konterfeiten: afbeelden, namaken, nabootsen
krach: ineenstorting van de beurs

l:
lankmoedig: toegevend
larderen: doorspekken
larynx: strottenhoofd
legislatief: wetgevend
lemming: soort knaagdier (altijd leuk om in de spreekwoordelijke zin te gebruiken)
letaal: dodelijk
liaison: liefdesbetrekking
liberaal: ruimdenkend (geschrapte commentaar ivm 10 juni ll.)
lido: strand
lobotomie: hersenoperatie; verwijdering hersenkwab
loge: portiershokje, plaats in theater, Loge van de Vrijmetselaars
luminiscentie: uitstraling

Tijd is op voor vandaag. Deze melancholische mens moet nu andere dingen doen. Woordenboeken blijven paraat. Kom prachtige dingen tegen, bijvoorbeeld in mijn oude 'Marie Coenen' van 1909 waarin beschreven wordt dat een ATOOM een stofdeeltje is of een ondeelbaar deeltje. BTW ik heb geén worden uit dat oude boek overgenomen hoor.

18 juni, 2007 19:23  
Anonymous Dr. jur. Rudy Pladijs said...

Wat een woordenschat alhier, aangezien de laatste letters van het alfabet hier schromelijk over het hoofd gezien worden, enkele lemma's uit mijn persoonlijk woordenboek:

Querulant: iem. die zich voortdurend beklaagt over onrecht dat hem zou zijn aangedaan (ook: querulantisme als psychopatische toestand ervan)

Rescontreren: 1 [jur.] (een argument) weerleggen; 2 [econ.] verrekenen, vereffenen

Sapfisme, saffisme: homoseksualiteit van vrouwen, lesbische liefde

Satyriasis: ziekelijk verhevigde seksuele drift bij mannen

Septentrionaal: noordelijk

Toeleg: plan, voornemen

Wuft: lichtzinnig, frivool

Zinnebeeld: zintuiglijk waarneembaar beeld of voorwerp dat iets abstracts uitbeeldt => symbool (ook: zinnebeeldig => symbolisch)

Zwerk: 1 [archa.] het geheel van de aan de hemel drijvende wolken; 2 [form.] hemel, uitspansel

18 juni, 2007 23:06  
Blogger Gezonde(n) Gedachten said...

Oh, de o.

o:
obduceren: een lijk openen, schouwen bij verdachte sterfgevallen
occult: slechts voor ingewijden toegankelijk
ochlocraat: volksmenner
odoriseren: een reukstof toevoegen aan
odyssee: langdurige en moeitevolle zwerftocht
oelewapper: waardeloos persoon
oligarchie: regering van slechts weinig personen die behoren tot de bevoorrechte klasse
oratorium: muzikaal verhaal voor zang en instrumentale begeleiding

De o-lijst lijkt me duidelijk de lijst waaruit het makkelijkst geput kan worden. Massaal veel woorden lijken hier in aanmerking te komen. Ofwel reikt mijn kennis slechts tot de 'n'. Dat is ook mogelijk.

19 juni, 2007 18:13  
Anonymous Benoit said...

De opstellers van Het Groot Dictee der Nederlandse taal van volgend jaar weet al waar ze kunnen beginnen.

Indrukwekkende ijver wordt hier aan de dag gelegd, overigens...

19 juni, 2007 20:46  
Anonymous pol said...

S : serendipiteit !

19 juni, 2007 23:13  
Anonymous anje said...

Heerlijk! woorden!

maar ben wel akkoord dat de lijst van 100 (ik zou ze uitbreiden naar 200, anders zul je veel pareltjes moeten afschrijven!) enkel exemplaren mag bevatten die je vlotweg in een [zij het misschien iets erudieter ;-)] conversatie kunt gooien, en/of even heerlijk kunt om gniffelen... komen spontaan bovendrijven:
- pierewaaier
- nachtbraker
- oelewapper
waarmee ik zeker niemand viseer
begot niet

21 juni, 2007 09:59  
Anonymous Sodade said...

terug na even weg...
aanvullend bij de K:klipdrift.
Ik vind dit zo een mmoi woord. Het is nu erg actueel met het boek van Serge van Duijnhoven. Toch kende ik het al langer en had het voor mij vooral gevoelsmatig een betekenis. In een woordenboek vind ik het nog nergens.

o:
obligaat: verplicht
odieus: ergerlijk, gehaat, weerzinwekkend
oekaze: bevelschrift
ombrageus: wantrouwend
omineus: voorteken inhoudend (van: omen)
oniromantie: voorspelling uit dromen
oorbaar: welvoeglijk
oorlam: borrel
opaak: doorschijnend

p:
paladijn: ridderlijke beschermer
palilalie: het steeds weer herhalen van de eigen woorden
palindroom: woord dat achterstevoren hetzelfde kan worden gelezen als van voor nr achter
palliëren: vergoelijken
paradigma: voorbeeld
parafernalia: bij iem. horende zaken
parakleet: de heilige geest (?)
parentage: bloedverwantschap
parlesanten: vloeken
perekwatie: vereffening
perfide: trouweloos
permutatie: verwisseling
pernicieus: verderfelijk
PICARESK (ja eentje dat op -esk eindigt!): van schelmen
pierewaaien: uitgaan (maar dat stond al ergens zeker?)
platitude: gemeenplaats

(jeetje, dit is het zowat voorlopig - vooruitlopend toch nog het woord: solstitium, met de de zonnewende pas achter de rug, lijkt me dat ook een mooi woord.)

26 juni, 2007 15:06  
Anonymous Anoniem said...

Just want to say what a great blog you got here!

clomid

11 april, 2011 13:34  
Anonymous René said...

..iemand die Germaanse talen studeert leert uiteindelijk, hopelijk, dat hij "meer woorden kan verklaren dan JIJ..."
Niet de kennis van afzonderlijke woorden, maar vooral het ge-/misbruik in combinatie daarvan met andere woorden, lijkt mij te tonen of iemand taal beheerst, c.q. of er sprake is van meer/minder intelligentie..

27 oktober, 2012 14:14  

Een reactie posten

<< Home