zondag, november 11, 2007

Aan de ontbijttafel

Kind 1: Als ze Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen, moeten we dan geen Frans meer leren op school?

Labels: ,

28 Comments:

Anonymous Hannah e. said...

Was dat enige vorm van wishful thinking? =)

11 november, 2007 16:40  
Anonymous Anoniem said...

Bijna juist.Als ze Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen, moeten de Franstaligen dan willens nillens Nederlands leren op school?
Jean

11 november, 2007 18:40  
Anonymous RoenHetZwoen said...

splitsen, splitsen... ik krijg het behoorlijk op mijn heupen van al dat gesplits.

Van een "ongehoorde mening" gesproken: Terug naar één regering voor dit héle land ja, met 16 ministers, wat mij betreft.

Maar dat vinden de heren politici té simpel en, vooral, té nadelig voor hun portefeuille zeker?

Groeten,
Roen

11 november, 2007 18:50  
Anonymous Tom Lievens said...

Goedenavond,

Eigenlijk zouden we moeten verbroederen en de parlementsmuren gaan volkladden met de leuze van mijn jeugd: "Geen gezeik, iedereen rijk."

Vriendelijke groet van de Spaanders voor de Vlaanders

11 november, 2007 19:42  
Anonymous Wimmovski said...

Vlaanderen Vlaans! Spaanderen Spaans!

11 november, 2007 19:46  
Anonymous dagkaart said...

En je lag zeker plat van het lachen onder tafel.
Kinderen kunnen soms geniaal domme dingen zeggen hé.

Mijn dochter vroeg eens of priester kinderen hadden.
Nee = antwoord
Maar waarom zitten er dan kinderen bij hem?
Euh?
Ze wees op de 2 misdienaars.

lxstesfu= lees xamen stef soms feestje u?

11 november, 2007 20:57  
Anonymous Anoniem said...

Beste Roen
Van simplistische meningen als de jouwe, daarvan krijg ik het pas van op de heupen. 't Zijn toch altijd die stoute politici geweest die alleen maar denken aan hun eigen zakken vullen. Grow up man! En terug naar één regering en pour les flamands la méme chose zekers!
Poliet

11 november, 2007 22:12  
Blogger koen fillet said...

@Anoniem. Hier spreekt de ware vlaming, wat een prachtige zin: "Grow up man!". Hoe schoon toch, de taal van Rodenbach en Gezelle.

12 november, 2007 06:58  
Anonymous Anoniem said...

oei,al zo vroeg uit de veren.
Hoe is het eigenlijk met het fietsen en het lopen en het zwemmen.
Maar ja met al die commotie zou men zichzelf vergeten ,nietwaar.
een gekende

12 november, 2007 08:18  
Blogger koen fillet said...

@gekende. De volgende Knack Weekend column zal daarover gaan. Maar de redactie vindt het onprettig als ik hem te vroeg op mijn weblog plemp. Dinsdagavond.

12 november, 2007 08:21  
Anonymous Stinus said...

Als de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst wordt, mogen wij dan terug Frans spreken in Brussel?

12 november, 2007 10:03  
Blogger koen fillet said...

@Stinus. Op de duur zou je gaan denken dat elk foordeel sijn nadeel hep.

12 november, 2007 10:06  
Anonymous S-w-a said...

Volgens mijn mening moeten ze Brussel-Halle-Vilvoorde niet meer splitsen, er staan immers al twee koppeltekens tussen die drie woorden. Als je dat verder zou blijven splitsen kom je uit op een onleesbare reeks lettergrepen.

Dat de woordverificatie SIREZ is zal wel puur toeval zijn zekers?

12 november, 2007 10:13  
Anonymous Anoniem said...

@koen
ik ben blij dat ik van mijn grote kinderen de toestemming heb gekregen om eindelijk van humo af te zijn en me de knack aan te schaffen.
eindelijk 22 en 19 jaar min of meer af van de puberjaren die wij gemoedelijk hebben ondergaan.
zwem en fiets maar eenzame zwemmer en fietser
i geraak de voeling s'avonds kwijt,weerom vallen de uren binnen het werkkader
sorry
groeten aan je vragende kids,nog enkele jaren geduld en dan is het jouw beurt en die van je ega om de vragende rol over te nemen,e, dat is wennen,dat verzeker ik je
groeten
LV

12 november, 2007 14:53  
Anonymous ellen said...

Oef, binnenkort is het weer kerst, laat dan maar weer "alle mensen van goede wil" wat meer op de voorgrond treden ! Want dat is mijn gevoel in het hele bhvverhaal (ik splits het hier lekker niet :-): hebben we echt niks beter te doen ? Wat ik van een politicus verwacht, is tolerantie (openheid), goede wil (om van taal te veranderen als de andere partij moeilijk kan volgen), en vooral: inhoud, iets te vertellen hebben ! En in welke taal dat dan gebeurt, is voor mij eigenlijk compleet onbelangrijk. Ik zou met heel veel plezier op een franstalige stemmen als die persoon meer inhoud te bieden heeft dan zijn nederlandstalige collega. En verder kijk ik er naar uit dat we ons weer met de dingen zouden gaan bezig houden die ècht belangrijk zijn. Ben ik nu de enige die dat zo ziet ? Heb 't gevoel dat je in de media van voor's naar tegen's wordt gesleurd, die om ter hardst roepen en zich om ter hardst op de borst kloppen met steeds onverzoenbaardere standpunten, maar gematigde stemmen klinken blijkbaar zachter ? Sorry Koen, ik weet dat je blog hier eigenlijk geen forum voor is, maar misschien inspireert het je voor in de categorie ongehoorde meningen ? :-)
ps: hèt voordeel is wèl dat ik de laatste tijd - al wegvluchtend van de zoveelste bhvdiscussie - enorm veel naar klara geluisterd heb - en genoten ! :-)

12 november, 2007 20:54  
Anonymous Anoniem said...

Een echt Vlaming (met hoofdletter) staat in de wereld, Koen, nietwaar? And if you don't care about the language, Ellen, I'll continue in English. Why don't we all start speaking (English, Chinese, Russian or) French? Who cares? Don't you think that a correct political organisation of our country and the respect for our mothertongue is very important? Haven't you noticed that all Flemish political parties have voted the disentanglement (apart from one)? Would you say that all these politicians are intolerant (apart from one)? In fact: why do we have to continue living is this unpractical and complicated country? Why can't we simply split up and become good neighbours? Why can't I suggest this without being regarded as half a fascist? Why have you all become so conservative?
Kind regards (and sorry, Koen, for the abuse of your blog)
Poliet

12 november, 2007 21:57  
Blogger karen said...

en kunnen we geen goeie buren zijn binnen één land?

(bueno, y si se habla otros idiomas aqui, sigo en castellano... pero parece muy ridículo)

13 november, 2007 00:55  
Blogger Joeri said...

@Polliet: je vergeet blijkbaar dat je zelf in je vorige post al engels gebruikte (waar Koen trouwens al op gewezen had). Ofwel is taal belangrijk, en dan gebruik je dus nederlands, zeker op een nederlandstalige blog, ofwel is het niet belangrijk, maar je kan moeilijk tegen anderen zeggen dat het voor jou belangrijk is als je je daar niet naar gedraagt.

En de reden dat ik - en ik spreek hier enkel voor mezelf - dat ik de flaminganten in deze discussie als rechts (niet fascist of zelfs maar halve fascist, maar wel rechts) beschouw is omdat het overgrote deel van de mensen die zo op de onafhankelijkheid van Vlaanderen gebrand zijn zich nu eenmaal ter rechterzijde van het politieke spectrum bevinden.

Wat dat conservatieve betreft heb je trouwens gelijk, wat staatsgrenzen betreft zie ik niet goed in waarom je die zou veranderen. Ik neem aan dat er goede redenen zijn om voor een gebied de onafhankelijkheid te wensen, maar dan toch enkel indien de groep die die onafhankelijkheid wilt een minderheid is die gediscrimineerd wordt (Koerden in Turkije, vroeger de katholieke Ieren, etc...). De situatie in Belgie lijkt daar niet in het minst op naar mijn mening, dus zie ik niet goed in waarom Vlaanderen onafhankelijk zou moeten worden.

13 november, 2007 03:13  
Anonymous Anoniem said...

zeg jongens en meisjes
ik kan dat wel lezen,maar begrijp er geen snars van
sorry

13 november, 2007 06:50  
Blogger koen fillet said...

Wat ik wel begrijp is dat Ellen welliswaar tot een minderheidsgroep behoort, maar zeker niet alleen is. En dat stemt me blij.

13 november, 2007 07:10  
Anonymous Stinus said...

Ellen, de reden dat ik B-H-V wél gesplitst wil zien valt gewoon in het verlangen te kaderen dat ik mijn kinderen in de Vlaamse rand rond Brussel graag nog Nederlandstalig onderwijs kan aanbieden in een klas met Nederlandstalige kinderen en niet, zoals een vriend van mij tot zijn ontsteltenis meemaakte, in klassen komen te zitten waar het merendeel van de kinderen franstalig is. Je kan dat misschien onnozel vinden en belachelijk, maar dat is wel de situatie zoals ze nu is.Ik begrijp wel dat je je graag wil profileren als "progressieve" Vlaming, dat staat immers goed, maar het probleem is dat wij in de Vlaamse rand wel steeds meer te maken krijgen met die toenemende druk van franstaligen.Vindt u dat misschien normaal?

13 november, 2007 12:24  
Anonymous Anoniem said...

ik denk dat we mekaar begrijpen
ook al sta je in mijn schoenen
grtn
de 61 en 62 ers

13 november, 2007 16:25  
Anonymous Anoniem said...

nog reacties gekregen van
greet,diane ,ea
lang geleden

13 november, 2007 16:32  
Anonymous RoenHetZwoen said...

de bh's van de vrouwelijke bv's, die wil ik nog wel eens zien splitsen ja.

en wat doen we met brussel, beste flaminganten-separatisten? er een muur rond bouwen? of verkopen op ebay? dat is toch in de mode tegenwoordig. weet je wat: laten we maar meteen een muur bouwen op de taalgrens. dan kan één van de volgende generaties hem over een jaar of 25, 30 'die schande van het verleden' opnieuw afbreken.

en pollietje maakt de zaken graag gecompliceerd. niet gecompliceerd = immers één regering voor dit hele land en daarmee gedaan. wég taalgrenzen, gewesten, gemeenschappen; dat soort zaken zaait alleen maar de verdeeldheid die er nu is. En wàt is er nu moeilijk aan 2 of zelfs 3 talen kunnen spreken? Is dat nu zo'n barrière? Miljaar zeg...

14 november, 2007 00:15  
Anonymous Louvain-la-Neuve Vlaams! said...

Stinus, ik hoop dat, wanneer ik ooit kinderen heb, ze ook niet in een klas vol Marokkanen belanden, maar met volbloed Vlamingen. Daarenboven hoop ik dat ze niet zo dom zijn als mij en er dus niet voor kiezen om een deel van hun universitaire studies in het Frans te doen.Het zou afbreuk doen aan het Bewuste Vlaming-zijn.

Het is toch erg hé, die franstaligen die hun kinderen naar een Nederlandstalige school sturen. Alweer een bewijs van de onwil van die Franscioten om Nederlands te leren.

Vlaemsche groeten uit Louvain-la-Neuve

14 november, 2007 11:18  
Blogger koen fillet said...

Mannen, zullen we het hier hoffelijk proberen te houden. Dank u.
En het is niet ...zo dom als mij, maar ...zo dom als ik. Omdat het een verkorte vorm is van ...zo dom als ik ben.

14 november, 2007 11:29  
Anonymous Anoniem said...

De laatste reacties bewijzen wat ik eerder al geponeerd heb: dat een zekere politieke correctheid sommigen er toe aanzet deze discussie steeds in een racistisch/extremerig rechts - of hoe moet ik het noemen - kader te plaatsen. Ik zie echt niet in wat er zo verkeerd aan is om mezelf als een Vlaming te zien en respect te vragen voor mijn taal(gebied), inderdaad het Nederlands (waar zijn jullie hoofdletters gebleven?). En beste Roen, één van mijn voornamen is inderdaad Hypoliet, niet Pollietje, dank u. Uw stelling van een terugkeer naar een unitair België vind ik - met alle respect voor uw persoon - simplistisch en doet afbreuk aan al degenen (die vermaledijde politici) die geijverd hebben voor de Vlaamse ontvoogding. Mag ik deze laatste term toch gebruiken of beland ik nu helemaal op de brandstapel? Verder zal ik nogmaals zeggen dat ik vind dat we in een hopeloos complex land leven en dat het tijd wordt dat ieder zijn eigen ding doet binnen of buiten de landsgrenzen, het liefst uiteraard in goede verstandhouding. En hierbij is Brussel natuurlijk een complex probleem (dat we maar beter aan onze vrienden politici overlaten, Roen).
Poliet

14 november, 2007 14:35  
Anonymous RoenHetZwoen said...

Zo is dat Poliet, met dat laatste slaat u de nagel op de kop. Een mooie afronding voor deze discussie wat mij betreft.

Bedankt dat we hiervoor even je blog mochten bezetten, Koen.

Groeten,
Roen

14 november, 2007 23:03  

Een reactie posten

<< Home