zaterdag, april 21, 2007

Kursusje interviewen

Uit de comments op een vorig stukje leid ik af dat nogal wat radioluisteraars vinden dat de eerste taak van een interviewer is: kritsche vragen stellen. Ik denk daar anders over.

Bedoeling is dat je nieuwe dingen uit de geïnterviewde peutert. Om dat doel te bereiken moet je een bepaalde strategie volgen. Kiezen voor de meest kritische vragen, op ferme toon gesteld, is niet altijd de beste optie. Al te vaak is het resultaat daarvan een stellingenoorlog. De geïnterviewde kent die kritische vragen, ze zijn hem al duizend keer gesteld. Dus hoeft hij enkel zijn al even bekende antwoorden boven te halen. Nieuwswaarde nul.

In de loop der jaren heb ik een heel andere interviewstijl ontwikkeld. Ik ben nieuwsgierig. Zelfs als ik vind dat iemand volkomen ongelijk heeft, wil ik graag te weten komen hoe hij tot dat vreemde inzicht is gekomen, en hoe hij leeft met de consequenties ervan. Dus niet: Jahjah, gij moogt gij niet gaan vechten op een ander, geef hier dat Belgisch paspoort, schurk. Maar wel: Allez Dyab, is dat niet moeilijk, zo'n Israelische soldaat doodschieten, dat is toch ook een vader of een zoon?


Het vervelende aan die aanpak is dat sommige luisteraars zich doodergeren aan je vriendelijke toon. Ze vergeten te luisteren naar de antwoorden en horen dus niet dat Abou Jahjah op die manier wél vertelt dat hij werkelijk gevochten heeft in Libanon. Iets wat hij aan superkritische collega's niet heeft toegegeven.

Meteen ook een waarschuwing aan toekomstige gasten van Wilde Geruchten: wees op je hoede als ik me erg meegaand toon. Als het rode lichtje brandt ben ik niet te vertrouwen.

Labels:

5 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Wij ergeren ons alleen maar als de objectiviteit bij de journalist zoek is.Veelal wordt er selectief geinterviewd.Sommigen mogen uitspreken en anderen worden te pas en te onpas de strot toegenepen.Sommigen worden naar de mond gepraat en anderen overstelpt met kritische vragen.Dit zijn feiten de de gewone burger verzuurd.Elke journalist moet maar eens in het eigen hart kijken.
Marie-José

21 april, 2007 13:31  
Blogger Skender said...

Je hoeft van mij helemaal niet "op ferme toon" vragen te stellen. Je mag gerust vriendelijk zijn. Maar als Jahjah Hezbollah voorstelt als het Libanees verzet dat de Libanese burgers beschermt tegen een buitenlandse agressor, dan mag de interviewer toch eens opmerken dat Hezbollah in de oppositie zit en dus zeker niet heel Libanon vertegenwoordigt en dat Hezbollah bovendien zelf een stuk Libanon militair bezet. De nieuwswaarde van zo'n opmerking in inderdaad 0 en Jahjah zal wel een antwoord klaar hebben, maar niet alle luisteraars kennen de achtergrond van het conflict en voor hen is zo'n opmerking wel van belang. Anders krijgen ze de foute indruk dat Hezbollah het Libanees leger zou zijn of dat er een oorlog tussen Israël en Libanon was (zoals je trouwens zelf zei) in plaats van een oorlog tussen Israël en Hezbollah.

22 april, 2007 19:44  
Anonymous Al Qeitel said...

Meester van de Kritische vragen is natuurlijk Marc Vandelooverbos en ik mag zijn aanpak eigenlijk.

Hoewel ik de subtiele aanpak zoals jij die voorstelt ook geen slecht idee vind. Je krijgt inderdaad soms meer losgepeuterd met zijden handschoentjes dan met een pikhouweel.

22 april, 2007 21:42  
Blogger kris said...

Koen, als jij een interview afneemt komt het over alsof je van het onderwerp niks afweet en er alles wil over weten, waardoor de gast in kwestie honderuit gaat praten. Je broekventjesaanpak doet het nog steeds. Annemies complementaire aanpak zorgt voor een dynamisch (maar absurd) evenwicht.

23 april, 2007 23:10  
Anonymous prioriteiten kennen said...

ik vind het vooral triestig dat journalisten het feit dat dyab abou jahjah al dan niet heeft meegevochten een hoog nieuwswaarde toekennen. Who cares? Wat mij interesseert is dat er toen in die oorlog is gebeurd. Maar journalisten blijven het kleine beestje zoeken omdat ze de massale mensenrechten die israel die zomer heeft geschonden niet durven aan te snijden of te bevragen.

26 april, 2007 17:29  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home