zondag, december 21, 2008

Kerstvraagje

Met hoeveel waren, volgens de Bijbel, de Driekoningen?


Het is een vraag uit QI, de geniale BBC-quiz, gepresenteerd door Steven Fry. De redactie achter Fry maakt er een sport van vragen te bedenken waarop het antwoord poepsimpel lijkt. Telkens blijkt de waarheid niet voor de hand liggend te zijn. Het juiste antwoord is: we weten het niet. Nergens in de bijbel staat dat de koningen met zijn drieën waren. Waarom denken we dat dan? Die cadeaus zitten er voor iets tussen: goud, wierook en mirre. Drie cadeaus, ze zullen dus wel met zijn drieën geweest zijn.

Nog zo'n typische QI-vraag, opnieuw bijbels: hoeveel schapen nam Noach mee op zijn ark?

Lees het zevende hoofdstuk van Genesis. God heeft tegen Noach gezegd: Van alle reine dieren moet je zeven mannetjes en hun wijfjes meenemen, van de onreine dieren moet je er twee meenemen, een mannetje en zijn wijfje. Schapen zijn rein, als Noach gedaan heeft wat God hem heeft opgedragen, had hij dus veertien schapen op zijn ark. Quite Interesting, isn't it?

QI, maandag op BBC1. Het thema is "koude". Ha! Dat is ook het thema van Het Laatste Uur deze week.

Labels:

3 Comments:

Anonymous jevski said...

(Kerststrikvraag)

En hoeveel ezels, die zich gemeenlijk geen twee keer aan dezelfde steen stoten - swaffelen zeg maar - ?

21 december, 2008 18:13  
Anonymous . said...

Wat de namen van de magi betreft, vond ik wat grappigs bij Wikipedia. Bij ons heten ze Balthazar, Melchior en Gaspar, maar in andere landen (die soms dichter bij Israël staan) denken ze daar anders over:
- Hor, Karsudan en Basanater in Ethiopië
- Kagpha, Badadakharida en Badadilma volgens de Armeniërs
- Larvandad, Gushnasaph en Hormisdas bij de Syrische kristenen

Quizers weten weer wat ze van buiten moeten leren!

21 december, 2008 18:57  
Blogger Marc Vanfraechem said...

Inderdaad lezen wij in Gen 7:2
Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van het vee, dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje.

Wij kunnen hier dus zien dat God, net als Gerard Reve, besefte dat er ook katholieke dieren bestaan, en dat bv schapenbokken elk slechts één wijfje hebben.

21 december, 2008 23:19  

Een reactie posten

<< Home