donderdag, december 11, 2008

Been there, done that...

Oeps. Dit is al de tweede internethype waar ik intrap, deze week. De vorige was Facebook. Gedane zaken in vetjes. En cursief de activiteiten waar ik wel goesting in heb.

1. Started your own blog
2. Slept under the stars (Scouts. Bedachtzame Ever.)
3. Played in a band (Yep. Rockrally halfweg de jaren '80. Eruit in de eerste ronde.)
4. Visited Hawaii
5. Watched a meteor shower (Zie 2.)
6. Given more than you can afford to charity (En geen schuldgevoel.)
7. Been to Disneyland (Efteling, telt dat ook?)
8. Climbed a mountain (Maar niet met touwen en gevaar enzo hé.)
9. Held a praying mantis (Wel gewone sprinkhanen.)
10. Sang a solo (Zie 3.)
11. Bungee jumped (Zot!)
12. Visited Paris (Onderandere tijdens die hete zomer. Ik wil terug.)
13. Watched a lightning storm at sea
14. Taught yourself an art from scratch (Zie 3.)
15. Adopted a child
16. Had food poisoning (Zie 2.)
17. Walked to the top of the Statue of Liberty (Enkel voorbij gevaren.)
18. Grown your own vegetables (Pompoen gaat dus echt vanzelf, he. En aardpeer is onkruid.)
19. Seen the Mona Lisa in France (Ze is kleiner dan in de boekskes.)
20. Slept on an overnight train
21. Had a pillow fight (Op den duur werden het pantoffels en er sneuvelde een spiegel.)
22. Hitch hiked (Met de rugzak achterop een moto is geen goed idee.)
23. Taken a sick day when you’re not ill (Op school. Om mijn lief af te halen op haar school.)
24. Built a snow fort
25. Held a lamb (Nee. Maar wel een kalfje. En een babytijger.)
26. Gone skinny dipping
27. Run a marathon (Never. Niks voor mij.)
28. Ridden in a gondola in Venice (Ik leer iets bij: ridden a gondola.)
29. Seen a total eclipse (De vogels vielen stil.)
30. Watched a sunrise or sunset (In de winter dagelijks.)
31. Hit a home run (Zou dit een Amerikaans lijstje zijn?)
32. Been on a cruise
33. Seen Niagara Falls in person
34. Visited the birthplace of your ancestors (Tiens. Ik weet niet waar mijn vader is geboren...)
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language (De peetaal.)
37. Had enough money to be truly satisfied (Ben even arm geweest. Born in the sixties, dus werk zoeken in the eighties. Dat lukte niet.)
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person
39. Gone rock climbing
40. Seen Michelangelo's David
41. Sung karaoke
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a restaurant
44. Visited Africa (De Maasai leerden mij een leeuw, en ik hen een haai vangen.)
45. Walked on a beach by moonlight
46. Been transported in an ambulance (Niet als slachtoffer. De verpleger bleek een oud-klasgenoot.)
47. Had your portrait painted
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris (Daar was ik te gierig voor. Verdieping drie vond ik hoog genoeg. Ik ben er wel afgesprongen, van de Eifeltoren. Tree per tree.)
51. Gone scuba diving or snorkeling
52. Kissed in the rain (Mogelijk. Allicht.)
54. Gone to a drive-in theater (Qué?)
55. Been in a movie (Televisie, telt dat? Nee zeker?)
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business (Ik ben administratief gehandicapt.)
58. Taken a martial arts class
59. Visited Russia (Leningrad staat op het verlanglijstje.)
60. Served at a soup kitchen
61. Sold Girl Scout Cookies
62. Gone whale watching
63. Got flowers for no reason (Dat is nooit echt zonder reden.)
64. Donated blood, platelets or plasma (Nee. Schuldgevoel.)
65. Gone sky diving (zie 11.)
66. Visited a Nazi Concentration Camp (Wel de Dossin-kazerne.)
67. Bounced a check
68. Flown in a helicopter
69. Saved a favorite childhood toy (Ik reken op mijn ouders. Lego. Niet wegdoen, mama.)
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar (En morgen voor het eerst truffel.)
72. Pieced a quilt (Echt waar. Gedaan. Maar slechts een paar steekjes.)
73. Stood in Times Square (Er waren camera's bij. De passanten staarden, en vroegen zich af waar ze me van moesten kennen.)
74. Toured the Everglades
75. Been fired from a job (Ik nam het initiatief, maar de bank was wel blij dat ik weg was.)
76. Seen the Changing of the Guards in London (Overgeslagen.)
77. Broken a bone (Een kleintje.)
78. Been on a speeding motorcycle (Achterop. Zie 22.)
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book (Twee. Nee, drie.)
81. Visited the Vatican (Ik wil terug.)
82. Bought a brand new car (Altijd occasie, altijd contant betaald.)
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper (Part of the job)
85. Read the entire Bible (Ben ik allang van plan.)
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating. (Mosselen)
88. Had chickenpox (Zijn dat de windpokken?)
89. Saved someone’s life (Gelieve er rekening mee te houden dat ik niet goed kan zwemmen.)
90. Sat on a jury (Ellende.)
91. Met someone famous (Part of the job.)
92. Joined a book club
93. Lost a loved one (...)
94. Had a baby (Drie.)
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit (Maar het bleek een slag in het water. Ik geloof dat de juridische terminologie was: zaak zonder voorwerp.)
98. Owned a cell phone (Nu je het zegt, vroeger hadden we dat niet.)
99. Been stung by a bee
100. Read an entire book in one day (Suske en Wiske, De Dulle Griet, in 1969. Het eerste boek waarvan ik alle lettertjes las. Ik was trots.)

Over dat Maasaiverhaal moet ik eens een blogje schrijven.

Labels:

10 Comments:

Anonymous Lieke said...

er ontbreekt nog een 101:
de CO2 uitstoot van alle voorgaande activiteiten compenseren

12 december, 2008 07:58  
Anonymous profiterende bever said...

ge zijt inderdaad een bedachtzame gierige mens.
al de zaken die geld kosten zou je willen doen.
doe ze maar voor het te laat is.

12 december, 2008 08:22  
Blogger Geert S. Simonis said...

Wat is je excuus om geen bloed te geven?

12 december, 2008 09:07  
Blogger koen fillet said...

@Geert S Simonis. Geen excuus. Vandaar dat schuldgevoel. Het is er nog niet van gekomen. Ik zou kunnen beweren dat ik homo ben, dan willen ze je bloed niet.

12 december, 2008 09:32  
Anonymous Anoniem said...

Hoe rijm je "run a marathon. Never niks voor mij." met die "maar de droom is niet opgeborgen" van in je profielomschrijving hierboven?

12 december, 2008 11:33  
Blogger koen fillet said...

@Anoniem. Awel, ik heb mij zitten afvragen of ik mijn profiel in een moeite door zou aanpassen. Maar 't is er nog niet van gekomen. Enneuh, consequentie leidt tot ongelukkigheid.

12 december, 2008 11:42  
Anonymous Anoniem said...

maar allez gauw ,koen fillet
t'is de tweede keer dat ik je betrap op onderschatting
niet bij de scouts gaan,maar bij een vetrouwensgevende organisatie

12 december, 2008 15:21  
Anonymous dagkaart said...

Ik denk dan: als je dat allemaal niet gedaan hebt, dan is de uitkomst toch hetzelfde. Ooit lig je in je kist en wat je gedaan hebt; maakt geen zier uit.

12 december, 2008 22:37  
Anonymous . said...

Geen concentratiekamp bezocht, en er ook geen goesting voor? Ik denk soms dat dit een verplichte schooluitstap zou moeten zijn.

('t Zijn overigens goedkope vakantielanden, daar waar je die kan vinden, zegt de gierigaard in mij.)

Maar je bezoek aan de Mechelse Dossinkazerne maakt veel goed. Daar vond ik trouwens dit jaar de leuze "eigen volk eerst" in een krant uit de jaren 30, en in dezelfde adem een oproep om de Joden uit te roeien.

13 december, 2008 11:23  
Blogger Heleen said...

Dag Koen,
Waar is vraag 53?

23 januari, 2009 12:34  

Een reactie posten

<< Home