zondag, januari 06, 2008

Adhemar

Er loopt hier zojuist een commentje binnen op een oude post. Ik vind het zo interessant dat ik het hier wil herhalen.

Koen,

In Ongehoorde meningen van zaterdagmiddag 5 januari 2008 verdedigde je vurig de synthese uit de dialectiek, de gulden middenweg, met de stelling:
"De meest efficiënte manier om ongelijk te hebben is een forse mening formuleren".

Die uitspraak is trouwens zelf een forse mening en, geheel in overeenstemming met zichzelf, onjuist. Af en toe zit een revolutair idee zo recht in de roos, dat geen compromis met de gevestigde opinie het nog kan verbeteren. (Markante historische voorbeelden zijn evolutie, de Copernicaanse revolutie en de onvolledigheidsstelling van Gödel)

En zelfs wanneer een forse mening onjuist is, dan nog heeft ze een belangrijk nut: door de gevestigde vanzelfsprekendheid in vraag te stellen, verplicht ze ons over onze standpunten na te denken  en, zo nodig, ze bij te stellen.

Leve de controversiële standpunten!

Adhemar.

Ik duizelde toen ik begon na te denken over een mening die, geheel in overeenstemming met zichzelf, onjuist is. Mag ik "Zie je wel!" juichen? Wordt die mening opnieuw correct? Of struikelen we hier over zo'n Ik lieg altijd probleem. Gödel heeft daar vast zinnige dingen over te zeggen.

Maar dat is slechts spielerei. Het ging er mij zaterdag om dat ik meningenmoe word. Wie zeker is van zijn stuk, heeft waarschijnlijk niet diep genoeg nagedacht. Ik in elk geval - maar ik word oud, ik geef het toe - heb hoe langer hoe minder meningen.

En inderdaad, we mogen ons gelukkig prijzen dat Darwin, Copernicus, Gödel en een handvol anderen hun standpunt zijn blijven beargumenteren, tegen de vanzelfsprekendheid in. Een handvol, dat zegt het helemaal. Forse meningen die ertoe doen zijn eerder uitzonderlijk. Uitzonderlijker dan de opiniepagina's van de kwaliteitspers ons willen doen geloven.

Goh, wat ben ik weer stellig. Misschien had ik beter wat dieper nagedacht.

-update- "What have you changed your mind about" is de vraag van 2008 van The Edge Foundation. Meningen, en hoe ze te wijzigen.

Labels:

5 Comments:

Anonymous Drs. Johan Arendt Happolati said...

Heer Fillet,
Ik pas.
Mag dat ook?
Ik begrijp wel wat U schrijft, maar ik kan geen zinnige bijdrage tot de discussie leveren.
Een groet,
De Drs.

06 januari, 2008 18:38  
Anonymous Anoniem said...

"Wanneer twee mensen altijd dezelfde mening hebben is één van hen overbodig."
Winston Churchill Engels staatsman (1874-1965)

06 januari, 2008 18:58  
Blogger koen fillet said...

@Drs. U hebt in deze geen mening, begrijp ik?

06 januari, 2008 19:25  
Anonymous jogginggirl said...

mss eens over na te denken bij een duurloopke ?

06 januari, 2008 21:07  
Blogger marc said...

Mooi van Adhemar, zeer zeker. Maar zijn uitspraken gelden eigenlijk enkel voor genieën, niet de personen die Koen Fillet in het gedachten heeft wanneer hij hen wil aanmanen niet te forse stellingen in te nemen, en hij rekent zichzelf daar ook niet bij, verstandig als hij is...

06 januari, 2008 21:56  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home