woensdag, oktober 24, 2007

9/10


Had ik het niet gedacht? Ik ben een vrijzinnig humanist. Dat blijkt uit dit simpele testje.

Ik heb een punt laten liggen op vraag zeven: Ik denk dat de kerk zinnige bijdragen kan leveren aan politieke of ethische debatten. Na uitgebreid wikken en wegen heb ik nee geantwoord. Dat blijkt tegen de vrijzinnige humanistigheid te zijn.

Dat uitgebreide wikken en wegen ging alsvolgt. In principe vind ik dat iedereen moet mogen een bijdrage leveren aan politieke of ethische debatten. En ja, gelovige mensen leggen vaak andere nuances, daar kunnen wij maar beter rekening mee houden. Dus laat ze alsjeblief meedebatteren. Mijn cursor stond klaar om ja aan te vinken.

Maar ik heb me bedacht. Het ultieme argument van de gelovige zal zijn: God wil het zo, het staat in Het Boek! Of De Grote Manitoe is in een droom tot mij gekomen en heeft het me zelf ingefluisterd! Dat kunnen wij onmogelijk ernstig nemen, dat kan je onmogelijk een "zinnige bijdrage" noemen aan het debat, zoals in de vraag staat.

Mijn goddeloze cursor bewoog zich bijgevolg naar de nee, en klikte.

Onmiddellijk sloeg de humanistische banbliksem op mij in, want wat lees ik in de verklaring op de volgende webpagina? Het vrijzinnig humanistische antwoord is hier ja. Elke levensbeschouwing kan een meerwaarde bieden, zolang ze niet probeert om andersdenkenden te beknotten in hun vrijheid en haar eigen inzichten voor te stellen als absoluut en onveranderlijk.

(PS. Ik heb het testje ook eens gedaan alsof ik Godfried Daneels was. Ik heb mij echt helemaal proberen inleven en de tien vragen beantwoord op zijn Kardinaals. Godfried Daneels, beminde parochianen, is tien op tien vrijzinnig humanist.)

Labels:

6 Comments:

Blogger DavidL said...

Vraag 3 van de test bevat jammer genoeg een dubbele stelling. Moeilijk om op te antwoorden als je antwoorden daarop een keer ja en een keer nee zijn....

24 oktober, 2007 12:19  
Blogger koen fillet said...

En vraag 1 is zelfs drieledig.

24 oktober, 2007 12:37  
Blogger Mrs B said...

De surrealistische klemtoon vind ik erg gepast: 'Wat hier staat is misschien niet waar'

24 oktober, 2007 19:45  
Anonymous sodade said...

Toen ik in jouw tekst verkeerdelijk (na toch al meerdere malen geen appél 'gevoeld' te hebben) humanHITSIGheid las (jaja) ben ik gezwicht.

Gelukkig ben ik ook een vrijzinnige humanist pur sang.
Afgezien van de andere vragen: ik las vraag zeven als volgt: KAN de kerk enz.En ik dacht. Ze doet het niet maar ze zou het kunnen.

25 oktober, 2007 09:56  
Anonymous Achterluitenant Smeulders said...

Excuseer, maar ik vond het antwoord gewoon onbeschoft.

Het is trouwens niet waar wat daar staat!

26 oktober, 2007 19:31  
Blogger koen fillet said...

@Achterluitenant.

(Luid gelach)

26 oktober, 2007 20:06  

Een reactie posten

Links to this post:

<< Home