zaterdag, januari 20, 2007

Narcis


Het is twintig januari in de tuin. Dat er sneeuwklokjes bloeien is niet vreemd, maar die twee paasbloemen lijken mij vroeg.

A propos, een paar dagen geleden kwam het fenomeen 4x4 hier kwansuis ter sprake, die brandstofverslinders, bovengemiddeld dodelijk bovendien bij aanrijdingen met zwakke weggebruikers. Voor een lezer die zich 4x4-rijder noemt aanleiding genoeg om te gaan schelden. Ik citeer: Jullie zijn een bende lullers. Laat iedereen doen wat ie wil. Ok? Deal? Misschien doen jullie wel dingen die mij niet aanstaan. Scheten laten in bed of zo.

Ik vraag mij af hoe die fijne mens weet dat ik scheten laat onder de dekentjes. Moet een oud lief zijn. Ik ga niet terugschelden, want hij zij heeft gelijk: darmgassen bevatten methaan en dat is een broeikasgas. Ik bied 4x4-rijder deze bloem aan, het product van de klimaatswijziging.

Labels: ,

12 Comments:

Anonymous Mike said...

Waarna de persoon in kwestie zichzelf narcisistisch nog wat extra bloemen schonk ;-)

20 januari, 2007 18:32  
Anonymous Mike said...

narcistisch zelfs

20 januari, 2007 18:32  
Anonymous Anoniem said...

"Het product van de klimaatswijziging"

*ZUCHT*
Kan er nu echt niets ongewoons gebeuren met het weer zonder dat iedereen er een symptoom van de klimaatswijziging in ziet? Vroeger hadden we een God om alles te verklaren. Nu hebben we het broeikaseffect.

20 januari, 2007 18:55  
Anonymous Anoniem said...

shame on you! Zij die de opwarming van de aarde nog ontkennen hebben geen ogen in hunne kop! Het is 20 januari en het heeft de laatste maanden nog niet fatsoenlijk gevroren! en toch blijven er mensen zeggen dat de aarde niet opwarmd... waar is alle logica naar toe?

20 januari, 2007 19:42  
Blogger Skender said...

1) Het klimaat gaat niet over 1 warme winter. Het klimaat gaat over evoluties van honderden jaren. Vorig jaar viel er in de besneeuwde Ardennen niet veel te merken van de opwarming van de aarde.
2) Dat de aarde opwarmt, staat denk ik niet ter discussie. Het klimaat verandert nu eenmaal. De vikings hadden akkers op plaatsen waar nu alleen nog maar ijs te vinden is. Maar het klimaat is een zodanig ingewikkeld samenspel van een heleboel factoren, dat we niet echt weten hoe het in elkaar zit. Laat staan dat we zouden weten hoe we het kunnen sturen.
3) Zowat 90% van alle broeikassen in onze atmosfeer is waterdamp. CO2 maakt maar 4% van de broeikasgassen uit. Bovendien is maar een klein deel van de CO2 afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen. Waarom wordt er dan zo op die fossiele brandstoffen gefocust als de bron van alle kwaad?
4) Ook methaan is een belangrijk broeikasgas. Volgens een Franse studie zou de methaan productie van de Franse veestapel meer bijdragen tot het broeikaseffect dan de Franse industrie.
5) Er is geen eenduidig verband tussen de hoeveelheid CO2 en de temperatuur op aarde. Zo'n 200 miljoen jaar geleden was er tien tot twintig keer zoveel CO2 in de atmosfeer als nu. Toch was het toen zeker niet 10 keer zo warm als nu.
6) Ook Mars en Jupiter zouden op dit moment opwarmen. Dat zou er op kunnen wijzen dat de opwarming van de aarde een gevolg is van een opwarming van de zon.
7) De zeespiegel stijgt al duizenden jaren aan een tempo van zo'n 10 tot 20 centimeter per eeuw. Bovendien zakken wij, terwijl Scandinavië stijgt. Het loopt hier dus hoe dan ook onder water. Wie gelooft dat we dat kunnen tegenhouden door minder CO2 uit te stoten, gelooft in sprookjes.
8) De manier waarop er in de media over het broeikaseffect wordt gesproken, begint religieuze proporties aan te nemen. Het is een zwart-wit verhaal, zonder plaats voor nuancering. Intussen is er een hele lobby-industrie ontstaan rond kyoto. Duizenden mensen zijn er financieel rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van geworden dat we bang blijven van hun onheilsboodschap.
9) Als heel de broeikas theorie klopt, en de doelstellingen van Kyoto worden volledig gehaald, dan betekent dit in het beste geval een uitstel van de opwarming met 6 jaar. Mag de vraag dan niet gesteld worden of er geen betere besteding denkbaar is voor de miljarden euro's die aan Kyoto worden uitgegeven? Wat we uitgeven aan Kyoto, kunnen we niet meer uitgeven aan de bouw van dijken.
10) Vraagt niemand zich af waarom kyoto-heiligen Clinton en Al Gore, die nu de wereld afrijzen in CO2 uitstotende vliegtuigen en 4x4's om ons te waarschuwen voor de apocalyps, ervoor gekozen hebben om Kyoto niet te laten ratificeren toen ze zelf president en vice-president waren?

Geld uitgeven aan minder vervuiling, is zeker zinvol. Zoeken naar alternatieven voor fossiel brandstoffen is zeker ook zinvol. Maar deze hele kyoto hype is buiten proportie. Het klimaat verandert. Kyoto zal daar niets aan doen. De enige realistische optie is om ons aan te passen aan wat gaat komen.

21 januari, 2007 13:40  
Blogger koen fillet said...

Ik ken die argumenten, Skender, en ik wil ze niet weglachen. Ik zal niet lastig doen en opmerken dat uw punten (1) en (2) elkaar tegenspreken, en dat (9) en (10) aangeven dat er veel te lang getreuzeld is. Laat ons toch maar handelen als een goede huisvader: voorzichtig. De generaties die na ons komen zullen ons niéts verwijten als blijkt dat we te behoedzaam zijn omgesprongen met onze aarde.
Uw beluit doet me vermoeden dat u het daarmee eens bent: "Geld uitgeven aan minder vervuiling is zeker zinvol, zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen is zeker ook zinvol."
Vindt u ook dat een auto geen speelgoed is, maar een gebruiksvoorwerp? En dat het het concept "vrijetijdsvoertuig" zoals het op het Autosalon wordt verheerlijkt van den hond zijn kloten is?

21 januari, 2007 14:29  
Blogger Skender said...

Beste Koen,

het enige dat ik met (1) bedoel is dat je niet kunt zeggen dat het klimaat verandert omdat het eens een jaartje wat warmer of wat kouder is. Ook tijdens een ijstijd heb je wel eens een iets warmere winter. Dat ik daar zeg dat het vorig jaar weldegelijk koud was, is dus niet in tegenspraak met (2).
(10) is gewoon het bekende fenomeen van politici die zich heel anders gedragen naar gelang ze in de regering of in de oppositie zitten. Ook (9) gaat niet over treuzelen. Heel die opwarmingstheorie is vrij recent. 20 jaar geleden werd er nog gewaarschuwd voor de nieuwe ijstijd. Je kunt de Romeinen niet verwijten dat ze getreuzeld hebben met een verbod op asbest, aangezien ze er nog geen idee van hadden dat asbest schadelijk is. Met (9) bedoel ik dat Kyoto een druppel op een hete plaat is. Wie echt gelooft dat we de klimaatsverandering kunnen tegenhouden door minder CO2 uit te stoten, moet inzien dat dit enkel kan als we onze manier van leven drastisch veranderen. Door elders "emissierechten" te kopen, wat meer de trein te nemen en de industrie wat striktere regels op te leggen, gaat het heus niet lukken.

Maar wat die goede huisvader betreft, daar ben ik het inderdaad mee eens. Er moet geïnvesteerd worden in het milieu (zo zijn er in het centrum van Gent nog altijd huizen die niet op de riolering aangesloten zijn en dus gewoon in de Leie lozen), maar dan wel op een verantwoorde manier. Een goede huisvader gooit geen geld over de balk.

Voor mij is een auto inderdaad een gebruiksvoorwerp. Op de Vlaamse wegen kun je volgens mij niets nuttigs doen met een 4x4 of een Ferrari. Maar als anderen er wel plezier in hebben om met hun landrover in de file te staan op de Brusselse ring, dan doen ze maar. Als zij willen betalen voor het de brandstof, de verzekering en de fiscale PK's van zo'n monster, is dat hun zaak. Ik heb intussen met een sympathieke Filippijn afgesproken dat hij mij bij mijn volgende bezoek aan Riyadh met een 4x4 mee zal nemen in de woestijn. De kans is klein dat ik de komende jaren opnieuw naar Riyadh ga, maar zo'n auto gebruiken op een plaats waar hij wel nuttig kan zijn, zie ik wel zitten. Ook al is dat woestijnuitstapje maar voor het plezier.

21 januari, 2007 15:25  
Anonymous Piet said...

Het wordt me toch net iets te warm om hier geen antwoordje op te geven.
Het klimaat gaat inderdaad niet over 1 warme winter. Daar ben ik het mee eens. Je kan echter niet ontkennen dat Sabine en Frank de laatste jaren het ene record na het andere te melden hebben. Dit jaar is een erg uitzonderlijke winter en op basis daarvan ga ik ook niet spreken van een klimaatswijziging. Beschouw het eerder als de druppel voor een aantal sceptici (en mijn inziens een dikke) om nu toch van een significant effect te kunnen spreken.
Gisteren las ik in de krant een artikel over een leraar die het onderwijsstelsel in vraag stelt. Zijn stelling: Kennis en geen vaardigheden. Een beetje cru natuurlijk, want zo zwart wit is het niet. Dat beseft hij ook wel. Blijkbaar heeft hij van een nieuw te verspreiden bericht steeds twee versies klaar. Eentje dat onder leerkrachten wordt verspreid die de nuances beter kunnen vatten en ééntje voor de media (zwart-wit), om gehoord te worden.
Deze rare winter moet je volgens mij ook zo een beetje interpreteren. Natuurlijk maakt deze ene winter het verschil niet. Maar door deze winter wordt hopelijk een grotere groep van mensen zich bewust dat de mens, op zijn minst, toch wel een grotere impact kan hebben op het klimaat dan eerst gedacht.
En inderdaad, het klimaat is een complex gegeven. Zo heb je de bossen, de moerassen, de oceanen maar ook de mens die allemaal een invloed hebben. Doordat er zoveel verschillende factoren zijn is het niet makkelijk om een voorspelling te doen. In mijn opleiding heb ik verschillende malen eenzelfde grafiekje moeten bestuderen. Een grafiekje dat overigens ook in de film van Al Gore te zien is. Namelijk dat van het CO2 gehalte in de lucht doorheen de jaren. En het is toch wel raar dat die CO2 begint te stijgen ongeveer samen met het begin van de eerste industriële revolutie en dat het de laatste jaren exponentieel omhoog gaat.
Ik weet zelf niet waar het naartoe gaat, maar ik wil die problemen niet integraal in mijn zoontje zijn erfenis steken.
De mens is lui en zal zijn gedrag niet snel wijzigen (ik pleit trouwens ook schuldig). Ik verwed dat je niet wacht op de volgende bus omdat die op aardgas rijd. Ook die Kyoto heiligen zullen blijven vliegen met CO2 verslinders omdat dat tot nu toe de manier is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Pas wanneer je voldoende mensen bereikt en je voldoende draagvlak hebt zal je iets aan die manier van reizen kunnen doen.
Wij reageren meestal pas als er duidelijke negatieve effecten zijn. De deltawerken zijn er pas gekomen na die grote ramp in 1953. Met het klimaat is dat een beetje een probleem. Wat we nu uitstoten heeft pas een effect binnen 10, 20, 30 jaar. Als we echt gaan ingrijpen wanneer er grote problemen zijn dan is de kans groot dat het al te laat is. Om een impact te hebben op het klimaat moeten we op lange termijn denken. Dat vinden we niet makkelijk. Ik betaal mijn bakker liever ook niet nu, voor een brood dat ik daar volgend jaar ga kopen. Ook moeten we brongericht en niet effectgericht denken. In dit geval geen dijken bouwen maar minder CO2 uitstoten (ik weet het, zo zwart wit is het niet natuurlijk).
Ik hou niet van gokken, dus laat ons maar in actie schieten…

22 januari, 2007 11:54  
Anonymous Kaat said...

Had Al Gore niet intensief onderhandeld om die Kyoto regeling te krijgen zoals ie was?! Misschien hadden de Amerikanen schrik dat ze hun levensstijl te sterk zouden moeten aanpassen.
@ Skender, er wordt idd teveel geroepen. We zouden beter incentives geven om gedrag effectief aan te passen...

22 januari, 2007 11:54  
Blogger Armand Den Tonkelaer said...

@Skender: goede conclusie, foute argumentatie.

Om een voorbeeld te geven. Waterdamp is inderdaad qua volume het belangrijkste broeikasgas, maar het forceert zelf geen opwarming. Integendeel: het is de temperatuur die bepaalt hoeveel waterdamp de atmosfeer kan bevatten: hoe warmer, hoe meer waterdamp. Voeg als mens extra waterdamp toe aan de atmosfeer, en het regent er meteen weer uit. Niet zo met CO2 en methaan, jammer genoeg. Voeg die gassen toe, en je krijgt plots een versterkt broeikaseffect.
Ook zowat alle andere argumenten die je aanhaalt, zijn door klimatologen, onafhankelijke wetenschappers die echt niet worden betaald door de "Kyoto lobby-industrie", al tot in den treure weerlegd.
Moeten we gaan doemdenken? Nee. Is het verstandig om af te wachten of de waarschuwende klimatologen dan wel de klimaatsceptici gelijk hebben en moeten we verder doen zoals we bezig zijn? Het lijkt mij van niet. Onze achterkleinkinderen zouden in dat geval wel eens heel erg kwaad kunnen zijn op ons. Laat ons gewoon verantwoord omgaan met het milieu.

22 januari, 2007 12:56  
Blogger kris said...

@Skender. Over de Romeinen gesproken, die wisten héél goed dat asbest dodelijk was. Om er zelf geen last van te hebben 'huurden' ze een legertje asbestslaven voor in de mijnen. geweldig handig. Hoe extraploren we hun oplossing naar de 21é eeuw? that's the question.

23 januari, 2007 01:08  
Anonymous Bart Vanhauwaert said...

Voor iedereen die de 4x4 aanwijst als de nieuwe pest : ik huiver van jullie autoritaire reacties (verbieden en verbannen gaan vlotjes over de tong).
Zoals ieder individueel genot waar een gemeenschappelijk belang bovengemiddeld in het gedrang kan mee komen is ook SUV-bezit bovengemiddeld belast.
Dus als je logischerwijs zelf de vrijheid wil behouden de thermostaat op 18 danwel 20 graden te zetten, moet je ermee akkoord gaan dat een ander de vrijheid heeft een SUV danwel een twingo te kopen.
(En voor de hatelijke opmerkingen komen : ik heb bewust geen auto en doe al mijn dagelijkse verplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer)

23 januari, 2007 17:10  

Een reactie posten

Links to this post:

<< Home