woensdag, maart 21, 2007

365 bis

Hoogleraren in de theoretische fysica hebben wel eens last van ongewenste post. Amateurgeleerden die hen een theorie van het Al toesturen of een bouwplan voor een zwaartekrachtneutralisator. Of van mannen – altijd mannen – die met hen fouten willen bespreken die ze hebben ontdekt in het werk van Albert Einstein of Niels Bohr.

Hoogleraren Nederlands worden benaderd door amateur-auteurs die zich miskend voelen. In 365, het debuut van Joris Gerits, docent literatuur aan de Universiteit Antwerpen, staat een voorbeeld: een experimentele novelle, een bewerking van de Eneïde van Hendrik van Veldeke. Ik kan niet ontkennen dat deze tekst iets markants heeft, is het oordeel van professor Gerits.

Zo staat het op pagina 141:

Ondertussen rees Aurora op uit de golven van de zee. De zon stond reeds aan de hemel en een keur van jeugdige jagers trok de poorten uit: wijdmazige netten en strikken en breedpuntige speren, Massilische ruiters, een troep speurende honden. De koningin toefde in haar vertrek: haar vochtige betonvloer was geïsoleerd door het bestrijken ervan met bitumenlak. Als men op die vloer tegels met bitumenkit plakt, vormt de kit een goede afsluiting. Voor losliggende vloerbedekking van die kamer kan men in plaats van viltpapier uit Tyrus de vochtige vloer beleggen met bitumenvilt, rubberoid of asfaltpapier, en vrijdragende betonvloeren die in het begin vochtig zijn worden vanzelf droog. Aan de drempel van deze kamer wachtten de edelsten van de Carthagers; daar stond haar paard met goud en purper getooid en kauwde onstuimig het schuimende bit zodat de houten vloer er vochtig van werd. Eindelijk kwam zij te voorschijn omstuwd door een groot gevolg. Ook de Trojanen sloten zich aan en schoon boven allen voegde zich bij het gezelschap de grote Aeneas. Hij legde een handvol zout op het beton om te kijken of de vloer werkelijk droog was. Dat dekte hij af met een stuk plastic of viltzeil, en de volgende dag stelde hij vast dat het zout nog droog was en de vloer geschikt voor elke vloerbedekking. Op dezelfde wijze kan men een tegelvloer van triplex maken, zoals Apollo, wanneer hij het winters Lycië en Xanthus’ stromen verlaat en het moederlijke Delos bezoekt.

Een subsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren is er niet van gekomen.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home